Kredyt gotówkowy, czyli środki na różne okazje

Posiadamy różnego rodzaju wydatki. Zdarza się, że wydatki te czasem przekraczają nasz aktualny budżet. Jeśli są to wydatki, które mogą odczekać dłuższy czas, to w zasadzie nie ma większego problemu, gdyż odpowiednia sumę można odłożyć. Jeśli jednak z jakichś powodów wydatek musimy lub chcemy zrealizować od zaraz, to jedynym możliwym wyjściem wydaje się być pożyczenie pieniędzy. Można to zrobić na przykład poprzez zaciągnięcie kredytu gotówkowego w banku. W zależności od tego, na jaka kwotę jest to kredyt oraz jaka jest strategia banku różne będą parametry tego kredytu. Z racji tego, ze praktycznie każdy bank oferuje kredyt gotówkowy, a na rynku działa wiele banków, oferta kredytów gotówkowych jest niezwykle szeroka.

Cechy dobrego kredytu

Każdy kredyt kosztuje, ponieważ oprócz pożyczonej kwoty musimy jeszcze spłacić bankowi odsetki. Dlatego też bardzo ważna cechą dobrego kredytu są jego niskie koszty. Na koszty te składa się oprocentowania oraz inne opłaty, takie, jak opłata prowizyjna. Oprocentowanie to zwykle wynosi kilka do kilkunastu procent w skali roku i to ono ma główny wpływ na całkowity koszt kredytu. Dlatego powinno one być możliwie jak najniższe. Wpływ może mieć również kilkuprocentowa, jednorazowa opłata prowizyjna, ale czasem nie jest ona przez bank naliczana. Oprocentowanie zależy zarówno od wysokości marży naliczonej przez bank, jak i od wysokości stóp procentowych. Z powodu stóp procentowych należy wziąć pod uwagę to, czy wybrany kredyt ma oprocentowanie stałe, czy zmienne. Przy oprocentowaniu stałym jest brana pod uwagę wartość stóp procentowych z dnia zawierania umowy kredytowej i tak obliczone oprocentowanie obowiązuje przez cały okres spłaty kredytu. Takie rozwiązanie sprawia więc, że nie ma ryzyka podwyższenia oprocentowania, a co za tym idzie kosztów kredytu w przypadku podwyższenia stóp procentowych. Tego typu ryzyko istnieje zaś w przypadku oprocentowania zmiennego. Trzeba też jednak zauważyć, ze jednocześnie jest to szansa na niższe oprocentowanie, ponieważ w zależności od sytuacji, Rada Polityki Pieniężnej może również zdecydować o obniżce stóp procentowych.

Nie tylko koszty

Na to, czy oferta kredytowa jest atrakcyjna wpływają jednak nie tylko koszty kredytu. Maja na to wpływ również warunki jego spłaty. W tym wypadku nie można jednoznacznie powiedzieć, jaka opcja jest lepsza, ponieważ zależy to od indywidualnych potrzeb i możliwości konkretnego kredytobiorcy. Dla jednego bardziej odpowiednia będzie oferta z dużą ilością niewielkich rat, zaś dla innego taka, w której raty będą stosunkowo duże, ale za to kredyt będzie można spłacić szybciej. Można też wybrać kredyt z ratami równymi lub malejącymi. Raty równe to po prostu wszystkie raty tej samej wysokości. Natomiast w przypadku rat malejących oprocentowanie naliczane jest od kwoty kapitału, który pozostał do spłaty. To zaś sprawia, że są one coraz mniejsze, a ostatnie raty to prawie tylko część kapitałowa z niewielką częścią odsetkową. Przy takim rozwiązaniu trzeba się jednak liczyć z dość dużymi ratami początkowymi.

Na co bank zwraca uwagę udzielając kredytu?

Bank udzielając kredytu gotówkowego, czy jakiegokolwiek innego musi mieć pewność, a przynajmniej duże prawdopodobieństwo tego, że kredytobiorca zwróci zobowiązanie w terminie. Dlatego też banki sprawdzają tzw. zdolność kredytową. Składają się na nią różne aspekty. Po pierwsze kredytobiorca musi posiadać odpowiednie dochody, które zagwarantują mu środki potrzebne na spłatę rat, więc najczęściej jest wymagane odpowiednie zaświadczenie. Po drugie czasem konieczne jest zabezpieczenie kredytu, na wypadek, gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu, na przykład z powodu przypadków losowych. Zabezpieczenie takie może być na przykład w postaci zobowiązania innej osoby, czyli żyranta, albo może to być na przykład ubezpieczenie kredytu. Ważna jest również przeszłość kredytowa, którą bank może sprawdzić w BIK. Z pewnością dla banku bardziej wiarygodne są osoby, które poprzednie zobowiązania spłacały rzetelnie.