Czy warto robić konsolidację w SKOK-u?

Od razu trzeba podkreślić, że powyższe pytanie… nie ma do końca sensu. Nie ma bowiem czegoś takiego jak SKOK, przynajmniej w kwestii jednorodnego organizmu bankowego. SKOK to cała gama różnych podmiotów, które działają na zasadach spółdzielni finansowej. Oznacza to, że nie są one objęte prawem bankowym (co z pewnością jest wadą), ale za to są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. To jak to jest z tą konsolidacją?

Gdzie zaciągać?

Jeśli szukamy konsolidacji, w której wierzycielem będzie jeden ze SKOK-ów, to koniecznie trzeba będzie wybrać podmiot, który posiadać będzie odpowiednio duże zaplecze finansowe. Choć SKOK-i są bezpieczne, to jednak podpisywanie umowy o konsolidację w podmiocie, który posiada w kraju zaledwie kilka biur, może wiązać się z niepotrzebnym stresem. Dlatego wybierając należy tylko takie Kasy, które są dość popularne wśród kredytobiorców (bo to oni są filarem każdego podmiotu finansowego). To jednak nie wszystkie aspekty, na które warto zwrócić uwagę.

Co mieć na względzie, decydując się na konsolidację w Kasie?

Chcąc skonsolidować swoje zobowiązania w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo Kredytowej, trzeba najpierw… zostać jej członkiem. Oznacza to, że konieczny będzie wykup akcji wybranej kasy, o czym zresztą zostaniemy powiadomieni już na etapie składania wniosku o członkostwo. Co dalej? Wysokość tej wpłaty jest zależna od wybranej Kasy, ale nawet największe z nich, nie zażądają od nas więcej, aniżeli 50 – 100 złotych.

Wiele starszych osób, które wcześniej korzystało z ofert pożyczek w SKOK, bardzo sobie chwali tamtejsze oferty. Należy jednak pamiętać, że nie są one już aż tak korzystne, jak miało to miejsce 5 – 10 lat temu. Wynika to z faktu, że Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe, są od kilku lat objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Oznacza to, że są one też zobowiązane do wpłacania na rzecz tegoż funduszu, odpowiednich rat członkowskich. Konieczność ich zapłaty sprawia, że SKOK-i oferują mniejsze zyski z lokat i rachunków oszczędnościowych i jednocześnie podwyższają koszty wszelkich zobowiązań, w tym oczywiście konsolidacji.

Konsolidacje w SKOK-ach zazwyczaj przebiegają dość płynnie i wiążą się z minimalną liczbą formalności. Poza tym koszty takich zobowiązań są relatywnie niskie, gdyż podmioty te, nie są tak zorientowane na zyski, jak banki lub firmy pożyczkowe.

Składając wniosek o członkostwo w wybranej Kasie, nie stajemy się automatycznie członkami wszystkich kas. Jest ich co najmniej kilkanaście, dlatego wybór najlepszej oferty jest dość utrudniony. Poza tym spora liczba SKOK-ów nie podaje w swych ofertach dokładnych analiz kredytów konsolidacyjnych. Dlatego – przed wnioskowaniem o członkostwo – należy się zorientować, czy uczestnictwo w danej Kasie będzie dla nas opłacalne. No chyba, że chcemy naszą współpracę z nimi, rozszerzyć o dodatkowe usługi finansowe.

Ogólna ocena – warto, czy nie?

Czy to oznacza, że konsolidacja w SKOK-u jest bezpieczna? Sama splata nie powinna być w tym przypadku problemem. Podobnie zresztą sprawa wygląda w kontekście osób, które zainteresowane są założeniem lokat i rachunków oszczędnościowych. Większość Kas ma bardzo dobrą sytuację finansową. Niemniej, ostateczna decyzja dotycząca zaciągnięcia takiej formy zobowiązania i tak należy do nas.

Podsumowując, SKOK-i nie są bankiem i… nie są firmami pożyczkowymi. W związku z tym, że – od strony formalnej – są one odrębnymi jednostkami finansowymi, to warto do nich zajrzeć, w celu dokładnego przeanalizowania dostępnych u nich ofert. Jeśli takie są, to warto zdecydować się na członkostwo, gdyż nie jest ono zbyt kosztowne.