Lokaty, które dają zysk

Inwestowanie nie musi wiązać się wcale z ogromnym ryzykiem, czego bardzo dobrym przykładem są lokaty bankowe. Co prawda zysk w ich przypadku nie jest jakiś imponujący, ale jest również na dość przyzwoitym poziomie. Lokaty nie wymagają też specjalistycznej wiedzy z zakresu inwestowania, ponieważ swojej środki powierza się bankowi, który wszystkim się zajmuje.

Zakładając lokatę nie liczymy na to, ze zyski z niej będą tak wysokie, jak chociażby z inwestycji giełdowych, ale jednocześnie staramy się, aby były to zyski, na jak największym poziomie, jeśli chodzi o taki sposób inwestowania. To jednak wymaga odpowiedniego wyboru dobrej lokaty. Zysk zależy od wielu czynników. Podstawowym z ich jest oczywiście oprocentowanie lokaty. Ten wskaźnik wprost określa, jaka cześć środków będzie nam naliczana jako zysk z inwestycji. Różne mogą być jednak rodzaje oprocentowania, a dokładniej oprocentowanie stałe lub zmienne. Aspekt ten ścisłe wiąże się też z wysokością stóp procentowych, a więc pośrednio również z sytuacja gospodarczą, gdy to ona jest brana pod uwagę przez Radę Polityki Pieniężnej NBP podczas ustalania wysokości stóp. Zasada jest taka, że oprocentowanie lokat wzrasta, kiedy wzrasta wysokość stóp, a kiedy stopy idą w dół banki obniżają również oprocentowania lokat. Jeśli zdecydujemy się na oprocentowanie zmienne, to taka właśnie zależność będzie zachodziła podczas trwania lokaty, dlatego można zyskać nieco więcej, ale jest tez opcja, że zyski będą mniejsze niż początkowo spodziewane. Jeśli chcemy zachować stały i pewny poziom zysków, to najlepszym rozwiązaniem będzie wtedy oprocentowanie stałe, które nie zmienia się przez cały okres trwania lokaty, a jego wartość jest ustalana na podstawie wysokości stóp procentowych z dnia otwierania lokaty. Innym czynnikiem jest kapitalizacja odsetek, a dokładnie jej częstotliwość. Im częściej zabieg ten ma miejsce, tym lepiej. Za każdym razem odsetki są doliczane do kapitału, więc wzrasta wartość podstawy służącej do następnego naliczania odsetek.

Na zysk wpływa również czas trwania lokaty. Im dłużej trwa lokata, tym większe powinny być zyski, gdyż po pierwsze środki dłużej są inwestowane, a po drugie banki chętniej oferują wyższe oprocentowanie tym, którzy zdecydują się powierzyć im swoje oszczędności na dłuższy czas. Nie musi to być jednak regułą zwłaszcza jeśli pod uwagę weźmie się niektóre lokaty krótkoterminowe promocyjne, o bardzo atrakcyjnym oprocentowaniu. Zysk to jednak nie najważniejsza kwestia w tym względzie. Wynika to z tego, że z reguły wybranie środków zanim upłynie termin zakończenia lokaty wiąże się z utratą wypracowanych odsetek, albo ich większości i wtedy cale oszczędzanie na lokacie w zasadzie traci sens. Dlatego też długoterminowe lokaty najlepiej wybierać, jeśli wpłacane środki rzeczywiście nie będą musiały być wykorzystane w najbliższym czasie. W innym przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie dobrze oprocentowania lokata krótkoterminowa. To czy będziemy mogli otworzyć lokatę w dużej mierze zależeć będzie tez od tego, jaką kwotę środków posiadamy, gdyż zazwyczaj wymagany jest jakiś wkład minimalny. Może on mieć różna wartość, która zwykle wynosi pomiędzy 1000 a 5000 złotych.

Jeśli zysk ze standardowej lokaty jest dla nas zbyt mały, możemy jeszcze skorzystać z lokaty strukturyzowanej. W takiej lokacie pewna cześć jest inwestowana w instrumenty bardziej ryzykowne, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie większego zysku. Jednocześnie druga cześć jest dobrze zabezpieczona, gdyż tu ryzyko inwestycji jest bardzo niewielkie.